Kontakt

Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk
w Kijowie
ul. B. Chmielnickiego 49 off. 4
01030 Kijów, Ukraina
tel. kom. +38 0968532681
Tel./fax. +380442340216
e-mail: henryk.sobczuk@pan.pl

biuro7
Budynek, w którym znajduje się biuro Przedstawicielstwa w Kijowie