Historia

Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie ma status Zagranicznej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Przedstawicielstwa jest upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej w Ukrainie. Ważnym zakresem działania jest wspomaganie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i naukowo-technicznej.

Działalność opiera się na organizacji imprez naukowych w Ukrainie z udziałem polskich pracowników nauki. Najważniejsze z nich mają formę międzynarodowych konferencji naukowych,  seminariów, wykładów, wizyt studyjnych polskich uczonych, spotkań etc.. Od końca 2012 roku współorganizowano ponad 100 imprez tego typu w wielu ośrodkach naukowych Ukrainy.