Wyniki działania

 • Wspólne konferencje w różnych dziedzinach nauki
 • Wspólne publikacje naukowców polskich i ukraińskich w ważnych czasopismach
 • Wspólne opracowania, patenty, wdrożenia
 • Udział w projektach transgranicznych z częścią naukową z różnych dziedzin nauki

Zakres działalności

 • Popularyzowanie osiągnięć nauki polskiej na Ukrainie
 • Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, wystaw oraz innych imprez naukowych.
 • Organizowanie kontaktów polskich i ukraińskich placówek naukowych
 • Organizowanie kontaktów polskich pracowników naukowych przybywających na Ukrainę z ukraińskimi placówkami naukowymi
 • Udzielanie pomocy ukraińskim pracownikom naukowym w kontaktach z polskimi pracownikami i instytucjami naukowymi
 • Wydawanie publikacji naukowych wynikających z programu działalności Stacji
 • Przedkładanie wniosków i propozycji w sprawie kierunków rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy naukowej i technicznej

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk otworzyła Przedstawicielstwo w Kijowie w końcu 2012 roku.

cropped-cropped-Logo-2014-11-v10-1-e1456239748174.png
Logotyp Przedstawicielstwa PAN w Kijowie

Na dyrektora powołano prof. dr hab. Henryka Sobczuka, który pełni tę funkcję w czasie czteroletniej kadencji trwającej do listopada 2016 roku. Przedstawicielstwo PAN korzysta z szerokiej współpracy i pomocy Ambasady RP w Kijowie a w szczególności ze wsparcia dr Henryka Litwina, Ambasadora RP w Ukrainie.

heniek i ambasador1
Dyrektor Przedstawicielstwa (z prawej) wraz z ambasadorem RP w Ukrainie