Informacje ogólne

Strona panukraina.pl jest stroną informacyjną Przedstawicielstwa „Polska Akademia Nauk” w Kijowie.

Przedstawicielstwo jest jednostką zagraniczną Polskiej Akademii Nauk.

Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie zostało utworzone przez Polską Akademię Nauk w 2012 roku. Cieszy się poparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, w porozumieniu z którymi zostało utworzone.

Od czasu utworzenia aktywnie działa na rzecz upowszechniania nauki polskiej w Ukrainie oraz wspomagania współpracy naukowej między obu krajami. Dobra współpraca z Ambasadą RP w Kijowie umożliwia dotarcie do szerokiego grona ludzi nauki.

Dyrektor przedstawicielstwa PAN, prof. Henryk Sobczuk, jest profesorem nauk technicznych, jednakże nie stroni od organizacji spotkań, konferencji naukowych, wykładów czy seminariów z udziałem polskich naukowców, również w innych dziedzinach nauki.

W ramach działalności statutowej Przedstawicielstwo organizuje, we współpracy z ze stroną ukraińską, konferencje, sympozja, odczyty, seminaria i inne formy upowszechniania osiągnięć nauki polskiej.

Przedstawicielstwo PAN w Kijowie w roku 2015 zorganizowało/współorganizowało łącznie 28 ważnych wydarzeń naukowych na Ukrainie – 25 konferencji naukowych, 2 okrągłe stoły, oraz spotkanie Rady Programowej Przedstawicielstwa połączone z wizytą w Ministerstwie Oświaty Ukrainy oraz spotkaniem z prezesem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W obu wizytach udział wziął Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *