Wyniki działania

 • Wspólne konferencje w różnych dziedzinach nauki
 • Wspólne publikacje naukowców polskich i ukraińskich w ważnych czasopismach
 • Wspólne opracowania, patenty, wdrożenia
 • Udział w projektach transgranicznych z częścią naukową z różnych dziedzin nauki

Zakres działalności

 • Popularyzowanie osiągnięć nauki polskiej na Ukrainie
 • Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, wystaw oraz innych imprez naukowych.
 • Organizowanie kontaktów polskich i ukraińskich placówek naukowych
 • Organizowanie kontaktów polskich pracowników naukowych przybywających na Ukrainę z ukraińskimi placówkami naukowymi
 • Udzielanie pomocy ukraińskim pracownikom naukowym w kontaktach z polskimi pracownikami i instytucjami naukowymi
 • Wydawanie publikacji naukowych wynikających z programu działalności Stacji
 • Przedkładanie wniosków i propozycji w sprawie kierunków rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy naukowej i technicznej